ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

Krabi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่
image

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายกมล  กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ นายรณรงค์  ขุนชู ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ที่เข้าพบเพื่อคารวะและหารือข้อราชการเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image เอกสารแนบ