ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

Krabi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่
image

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายกมล  กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ นางสาวกชนิภา ทวิชสังข์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ที่เข้าพบเพื่อคารวะและหารือข้อราชการเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image เอกสารแนบ