ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

Krabi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคัดเลือก และการให้รางวัลโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
image

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายกมล  กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาวอารี  ห้วยลึก ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคัดเลือก และการให้รางวัลโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

 


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ