ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

Krabi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ สืบพยานและจัดทำคำเบิกความพยานโดยใช้คอมพิวเตอร์แปลงคำพูดพิมพ์เป็นข้อความ ตามโครงการใช้คอมพิวเตอร์แปลงเป็นคำพูดพิมพ์เป็นข้อความ ของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
image

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายกมล  กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้คณะผู้พิพากษาดำเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานและจัดทำคำเบิกความพยานด้วยวิธีใช้คอมพิวเตอร์แปลงคำพูดพิมพ์เป็นข้อความ โดยเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ไม่ต้องถอดเทปบันทึกคำเบิกความพยานและพิมพ์เหมือนการจัดทำคำเบิกความแบบเดิม ตามโครงการใช้คอมพิวเตอร์แปลงเป็นคำพูดพิมพ์เป็นข้อความของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 อันเป็นการยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม ณ ห้องพิจารณาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

 


image เอกสารแนบ