ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

Krabi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
image

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 9.00 นาฬิกา นายกมล  กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกให้คำปรึกษา ร่วมกันจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่งานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เกี่ยวกับระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในศาล สามารถนำความรู้มาใช้ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ารับคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ