ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

Krabi Juvenile And Family Court

News
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในจังหวัดกระบี่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ มอบกระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ การประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ สนับสนุนการแกไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว “กิจกรรมติดตามด้วยรักและห่วงใยเด็ก เยาวชนและครอบครัว”

ห้องพิจารณาคดีออนไลน์


สำหรับคู่ความที่ประสงค์ใช้งานผ่าน Smart Phone/Tablet 
ให้ติดตั้งโปรแกรม Google Meet ก่อนใช้งาน
สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code นี้ =>

ระบบ iOS
...... ระบบ Andriod

กรณีใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC / Notebook  สามารใช้งานผ่านโปรแกรมเบราเซอร์  ** แนะนำให้ใช้ Chrome , Firefox **

 

ชื่อห้อง คลิกที่รูปเพื่อเข้าห้อง รหัสห้อง สแกนเพื่อใช้งานผ่าน
SmartPhone
  ห้องผัดฟ้อง/ตรวจสอบการจับ sxd-gadq-unt
  ห้องไกล่เกลี่ย syy-hbcg-qgt
  ห้องพิจารณาคดีแพ่ง ztu-dnbw-grm
  ห้องพิจารณาคดีอาญา tgs-vqhj-gtv
  ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหาย wfk-tynp-kma
  ห้องประชุมสำนักงาน njt-xyus-moc

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image