ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

Krabi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

การประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
image

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา นายกมล  กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอ  เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ