Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

Krabi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในจังหวัดกระบี่image
image

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นายกมล  กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวอารี  ห้วยลึก ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมกับศาลจังหวัดกระบี่ และศาลแขวงกระบี่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในจังหวัดกระบี่ ณ ศาลจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image เอกสารแนบ