Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

Krabi Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่image
image

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายกมล  กอบกัยกิจ เวลา 15.30 นาฬิกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรม มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นายชนัญ  วังช่วย พนักงานสถานที่ ในการดูแลมารดาซึ่งรักษาอาการป่วย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


image เอกสารแนบ